Hot och våld på arbetsplatsen och hur man hanterar det

Något som tyvärr är väldigt vanligt förekommande på många arbetsplatser är hot och våld, detta innebär inte bara obehag för personalen utan kan även innebära risker och trauman för anställda och närvarande på arbetsplatsen. Därför är det otroligt viktigt att man alltid har en handlingsplan hot och våld på arbetsplatsen som alla är medvetna om och har full information om hur man ska hantera situationer och agera vid olika tillfällen. 

Är det så att man idag inte har den kunskapen inom företaget är det bra att man direkt bokar in en utbildning för att berörda ska ha full kunskap i vilken handlingsplan ni har när det kommer till hot och våld på arbetsplatsen. 

Boka utbildning​​ hos Cardio Säkerhet

Ett företag som har arbetat med att hålla i utbildningar i hur man hanterar och agerar vid hot och våld på arbetsplatsen är Cardio Säkerhet. Utbildningen hålls alltid av erfarna och professionella lärare som själva har erfarenhet inom branschen och dessutom alltid har uppdaterad information och kan hjälpa er fram till de bästa handlingsplanerna när det kommer till hot och våld på arbetsplatsen utifrån hur er situation ser ut. 

De utgår självklart från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld och kommer noga att gå igenom delar som omhändertagande av drabbade, förebyggande åtgärder, säkerhetsrutiner och mycket mer. De kan även komma ut till ert företag för att hålla i utbildningen och skräddarsyr hela kursen utifrån ert företag eller den verksamhet som ni driver och tar därifrån fram en utbildning och därefter tillsammans med er en handlingsplan vid hot och våld på arbetsplatsen. 

Ni kommer under kursen hos Cardio Säkerhet att få ta del av såväl praktiska som teoretiska övningar och ni kommer efter utbildningen att känna er tryggare och mer säkra på ert arbete och veta exakt hur ni ska agera i olika situationer som kan komma att uppstå.